Gummi arabicum

Artikelnummer: 108851_1

Gummi arabicum erhålls av saften i afrikanska Acaciaträd och var redan känt under forntiden. Namnet är så till vida oriktigt, som Arabien ej kommer i fråga som produktionsland. Gummi arabicum erhålles från Egypten, Sudan och Kordofan. Insamlandet av gummi sker under den varma, torra årstiden, under vilken trädens bark spricker och saften flyter ut och snart hårdnar. Gummi arabicum är ogenomskinligt, vitt till brunaktigt och bildar runda, kulformiga stycken.

Antal: 
Pris: 460,00kr