Harlim

Artikelnummer: 108864_1

Elastiskt lim (hudlim) används som bindemedel vid alla slags träarbeten, stuckaturer o.s.v., vidare i limfärger och hektografmassor. Säljes i lösvikt, välj under listen.
Att tillreda hudlim och benlim är tämligen enkelt. Den nödvändiga mängden torrt lim blandas med kallt vatten och tillåts svälla. Det svällda limmet smälts vid en temperatur på cirka 60 °C. Värmningen av limmet sker i vattenbad, det vill säga i ett kärl med dubbla väggar (limpotta eller dubbelkokare), för att temperaturen ska kunna kontrolleras på ett godtagbart sätt. Mellan 25 och 50 procent torrsubstans används när man blandar till olika hudlim, beroende på vilken Bloomstyrka de har. Hud- och benlim gelatinerar snabbt, men en tillsats av urinämne eller koksalt kan fördröja gelatineringen om så behövs.

Antal: 
Pris: 250,00kr